Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
16 April 2024
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

กิจกรรม

28 เมษายน 2566 ขอเชิญร่วมงาน "วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ" 74 ปี มศว 2566

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ กำหนดจัดงาน “วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ” 74 ปี มศว 2566 ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 07.00 - 09.00 น. ณ บริเวณหน้าพระพุทธปัญญาภิวัฒน์ธรรมฉัตรศรีนครินทรวิโรฒ ห้องวิชชนิทรรศน์ ชั้น 1 อาคารหลวงสวัสดิสารศาสตรพุทธิ และอนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล และหลวงสวัสดิสารศาสตรพุทธิ
ขอเชิญชวนประชาคม มศว ร่วมงาน และร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 75 รูป ณ สนามกีฬากลาง มศว ประสานมิตร
รายละเอียดกำหนดการดังแนบ

28 เม.ย. 66

07:00-
09:00

พิเศษ: "วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ" 74 ปี มศว 2566
บริเวณหน้าพระพุทธปัญญาภิวัฒน์ธรรมฉัตรศรีนครินทรวิโรฒ ห้องวิชชนิทรรศน์ ชั้น 1 อาคารหลวงสวัสดิสารศาสตรพุทธิ และอนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล และหลวงสวัสดิสารศาสตรพุทธิ
 15306

เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
ผู้ส่งข่าว uraiwan
E-mail ผู้ส่งข่าว uraiwan@swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 26 เมษายน 2566  ถึง   28 เมษายน 2566

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว