Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
10 June 2023
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

รับสมัครงาน

รับสมัคร นิสิต นักศึกษา ฝึกงานเป็นจำนวนมาก

The Grand Group - เดอะแกรนด์ กรุ๊ป
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดอะแกรนด์ กรุ๊ป ออแกไนซ์ ที่ตั้ง 330/47 ซอยอินทามระ45 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 เลขผู้เสียภาษี 0103565009020
เป็นหน่วยงานที่ดูแลการตลาด ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ รวมถึงดูแลด้านโซเชียลมีเดียให้กับ
ผู้ประกอบการ โดยมุ่งเน้นให้ผู้ประกอบการ มีภาพลักษณ์องค์กรที่ดี
ทั้งนี้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดอะแกรนด์ กรุ๊ป ออแกไนซ์ ได้มีการดูแลกลุ่มผู้ประกอบการ ดังนี้
- มิสแกรนด์สมุทรสาคร ภายใต้องค์กร Miss Grand International
- บริษัท รวย แรง หนึ่ง จำกัด (สำนักงานนใหญ่)
- บริษัท สมิทธ์มหาเฮง จำกัด (สำนักงานนใหญ่)
- บริษัท มงคล โปรดักชั่น จำกัด (สำนักงานนใหญ่)
- นางงามส้นสูง อคาเดมี่ (สำนักงานนใหญ่)
ทั้งนี้ ทางผู้บริหาร ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดอะแกรนด์ กรุ๊ป ออแกไนซ์ จึงได้เปิดรับนิสิตฝึกงานจำนวนมากโดยมี
การปฏิบัติงานแบบ Work from Home 100% อาจจะมีพบเจอทางผู้บริหารบ้าง ตำแหน่งที่เปิดรับ ดังนี้
1. ตำแหน่ง Marketing/ Sales Marketin. (มีค่าตอบแทนให้)
- วางแผนการตลาดให้กับลูกค้า
- เสนอขายแผนงานของลูกค้าให้กับผู้ประกอบการต่าง ๆ
- ดูแล และประสานงานการขาย Creative media และ Standard Media
- พัฒนา หรือ เสนอสื่อออนไลน์ใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและลักษณะสื่อของ
บริษัทฯ
- จัดทำราคาการขายที่สอดคล้องกับตลาด
- ทำสื่อสนับสนุนการขาย (Sales Tools) และ และโปรโมชัน สื่อออนไลน์ต่างๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย
- ให้คำปรึกษา หรือ ให้ข้อมูลเสริม เจ้าหน้าที่ขายในแง่การเลือกสื่อที่เหมาะสมกับโจทย์ของลูกค้า
- งานโปรเจ็คต์พิเศษตามที่ได้รับมอบหมาย
- อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2. VDO Editor
- รับผิดชอบการตัดต่อ VDO และสร้างสรรค์เรียงร้อยเรื่องราวของรายการให้ถูกต้อง และทันตาม
ระยะเวลาที่กำหนด
- ตรวจสอบคุณภาพของข้อมูล หรือความสมบูรณ์ของไฟล์งานก่อนส่งลูกค้า
- อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3. Creative
- คิดวางแผนการทำสื่อโฆษณาต่างๆ รวมทั้ง VDO Content Online ออกแบบ Concept รูปแบบ
งานให้น่าสนใจ
- เขียน content เตรียมไว้ล่วงหน้าเพื่อเป็นการวางแผนให้กับทีมและการสร้าง promotion
ประกอบกับ content
- บรีฟทีมกราฟฟิกเพื่อสร้างภาพประกอบ วีดีโอ คอนเทนต์ที่น่าสนใจ
- อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
4. Graphic
- ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ ต่างๆ สามารถออกแบบสื่อ บนเว็บไซต์อื่นๆ
- จัดทำรูปภาพกราฟฟิคสำหรับโซเชียลมีเดีย เช่น Facebook, Instagram เป็นต้น
- จัดวาง Layout ตัวหนังสือและรูปภาพ สำหรับงานกราฟฟิค
- ออกแบบองค์ประกอบศิลป์ให้ตรงตาม Concept ของ Brand
- ทำงานร่วมกับทีมการตลาด ทำความเข้าใจโจทย์และแก้ไขปัญหา พร้อมสนับสนุนการตลาดในการ
ส่งเสริมธุรกิจ
- อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หากสนใจสามารถติดต่อได้ที่ 06 – 1893 – 8585 พี่เมล HR
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
ผู้ส่งข่าว ทนงเดช
E-mail ผู้ส่งข่าว thegrandgroup.oragnize@gmail.com
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 30 มีนาคม 2566  ถึง   30 พฤษภาคม 2566

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว