Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
26 March 2023
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

รับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง Restaurant Supervisor (ผู้ช่วยผู้จัดการร้านอาหาร)


ตำแหน่ง : Restaurant Supervisor (ผู้ช่วยผู้จัดการร้านอาหาร)

เรากำลังมองหาผู้ดูแลร้านอาหารที่เน้นลูกค้าเป็นสำคัญ เพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินงานร้านอาหารทั้งหมดดำเนินไปอย่างราบรื่น และรับผิดชอบงานร้านอาหารรวมถึงการดูแลพนักงานร้านอาหาร เร่งรัดคำสั่งซื้อของลูกค้าตามความจำเป็น และรักษาความสัมพันธ์ที่ดีในการทำงาน

ความรับผิดชอบ
1. จัดการตารางการทำงานของพนักงานร้านอาหาร
2. ดูแลลูกค้าที่มารับประทานอาหารเพื่อสอบถามคุณภาพอาหารและการบริการ
3. ตรวจสอบสินค้าในร้านอาหารให้มีสต็อคอย่างเพียงพอ
4. ตรวจสอบกระแสเงินสดของร้านอาหารและชำระบิลที่ค้างชำระ
5. สอบถามว่าแขกพึงพอใจตลอดการรับประทานอาหาร
6. แก้ปัญหาเฉพาะหน้า และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
1. มีทักษะในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
2. มีความรับผิดชอบตรงต่อเวลาและมีระเบียบวินัยในการทำงาน
3. มีใจรักงานบริการ บุคลิกดี มีความกระตือรือล้น มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรวดเร็วคล่องตัว ขยัน อดทน ซื่อสัตย์สุจริต
4. ทำงานเป็นทีมได้ และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
5. มีประสบการณ์จากธุรกิจโรงแรม หรือร้านอาหาร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
6. สามารถทำงานได้ดีภายใต้ความกดดัน

สวัสดิการ
1. เซอร์วิสชาร์จ
2. วันลาพักร้อน
3. วันหยุดประจำสัปดาห์
4. วันหยุดนักขัตฤกษ์
5. อาหารฟรี
6. ประกันสังคม
7. ชุดพนักงาน
8. ส่วนลดค่าห้องพักและค่าอาหาร
9. ปรับเงินเดือนประจำปี

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ จำนวน 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
สมัครด้วยตนเองที่ร้านอาหาร Indulge 403-403/1, 407-407/1 ถนน สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 095-5518400 หรือส่งmailมาที่ hr@ssukhumvitsuites.com

หน่วยงาน หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
ผู้ส่งข่าว บริษัท เดฟ จำกัด
E-mail ผู้ส่งข่าว hr@ssukhumvitsuites.com
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 10 มีนาคม 2566  ถึง   30 เมษายน 2566

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว