Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
2 April 2023
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

กิจกรรม

เปิดให้บริการวัดวิเคราะห์ด้วยเครื่อง Micro-XRFสำหรับบุคลากรและนิสิต มศว

คณะวิทยาศาสตร์ มศว ร่วมกับ บริษัท Absotec “เปิดให้บริการวัดวิเคราะห์ด้วยเครื่อง Micro-XRF สำหรับบุคลากรและนิสิต มศว”

โดยเปิดให้บริการ ณ ห้อง 19-1601 ชั้น 16 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์
- รอบสำหรับบุคลากรและนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มศว 28 ก.พ. - 3 มี.ค.66
- รอบสำหรับบุคลากรและนิสิต คณะ/ส่วนงานของ มศว 7- 10 มี.ค.66

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจเข้ารับบริการ สามารถลงทะเบียนที่ลิงก์ https://bit.ly/3KBO712

หมายเหตุ : รับวัดวิเคราะห์ วัสดุของแข็ง / ของเหลวลักษณะหนืด เช่น ไฮโดรเจล / วัสดุชีวภาพ
ฟิล์มบาง / หินแร่ / วัสดุทางทันตกรรม เช่น อะมัลกัม กระดูกเทียม / วัสดุโบราณ เช่น พระผง ภาพเก่า จดหมายเหตุ หรืออื่น ๆ

รายละเอียด : หน่วยบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มศว โทร. 02-649-5000 ต่อ 18427 อีเมล์ noppawan@g.swu.ac.th
-------------------------
ผู้เผยแพร่ : หน่วยสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์ งานนโยบายและแผน สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 02-649-5000 ต่อ 18408

28 ก.พ. 66

09:00-
16:00

พิเศษ: คณะวิทยาศาสตร์ มศว ร่วมกับ บริษัท Absotec “เปิดให้บริการวัดวิเคราะห์ด้วยเครื่อง Micro-XRF สำหรับบุคลากรและนิสิต มศว”
ห้อง 19-1601 ชั้น 16 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว
 18408

เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์
ผู้ส่งข่าว นายเกียรติศักดิ์ ภูตะมี
E-mail ผู้ส่งข่าว kiattisakp@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 27 กุมภาพันธ์ 2566  ถึง   10 มีนาคม 2566

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว