Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
2 April 2023
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

ทั่วไป

ประกาศรับสมัครกรรมการคุมสอบ

ประกาศรับสมัครกรรมการคุมสอบ

สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
เปิดรับสมัครบุคลากรของมหาวิทยาลัย
เพื่อเป็นกรรมการคุมสอบ การสอบ A-Level ปีการศึกษา 2566
ณ โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566เวลา 08.30 - 17.00 น. (4 คาบ)*
วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2566เวลา 08.30 - 15.00 น. (3 คาบ)*
*หมายเหตุ : การันตีคาบคุมสอบไม่ต่ำกว่า 2 คาบ/วัน

สมัครได้ทาง : https://forms.office.com/r/HWj6pTuSH6 หรือสแกน QR code ตามเอกสารแนบ
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
ผู้ส่งข่าว เอกราช นาแหยม
E-mail ผู้ส่งข่าว ekkarach@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 27 กุมภาพันธ์ 2566  ถึง   2 มีนาคม 2566

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว