Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
31 January 2023
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

รับสมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง สำหรับนิสิตกำลังศึกษาอยู่ หรือนิสิตที่กำลังจะจบการศึกษา

บริษัท ยูนิโคล่ (ประเทศไทย) จำกัด มีความประสงค์ที่จะประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง สำหรับนิสิตกำลังศึกษาอยู่ หรือนิสิตที่กำลังจะจบการศึกษา ผู้ซึ่งมีความสนใจที่จะร่วมงานกับบริษัทฯ ในตำแหน่งพนักงานขายชั่วคราว ซึ่งนิสิตผู้ผ่านการสัมภาษณ์จะได้รับการฝึกอบรมความรู้ในการทำงาน และเมื่อสามารถผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานตามที่บริษัทกำหนด นิสิตสามารถที่จะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานประจำของบริษัทฯ และพัฒนาเส้นอาชีพเพื่อเติบโตไปกับบริษัทฯ ได้ ดังนั้นบริษัทฯจึงคาดหวังที่จะมีโอกาสได้ร่วมงานกับนิสิตผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเองเพื่อความสำเร็จในเส้นอาชีพที่หวังไว้ในอนาคต

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่ เบอร์โทร 095-532-7762
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
ผู้ส่งข่าว uraiwan
E-mail ผู้ส่งข่าว uraiwan@swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 25 มกราคม 2566  ถึง   28 กุมภาพันธ์ 2566

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว