Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
2 April 2023
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

กิจกรรม

พิธีบำเพ็ญกุศลแด่อาจารย์ใหญ่และพิธีปฏิญาณตนของนิสิตแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2565

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะเเพทยศาสตร์ กำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลแด่อาจารย์ใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9.00-12.00 น ณ อาคารกายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

25 พ.ย. 65

09:00-
12:00

พิเศษ: พิธีบำเพ็ญกุศลแด่อาจารย์ใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2565
ณ อาคารกายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 14502

เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
ผู้ส่งข่าว uraiwan
E-mail ผู้ส่งข่าว uraiwan@swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 22 พฤศจิกายน 2565  ถึง   25 พฤศจิกายน 2565

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว