Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
29 November 2022
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

ทั่วไป

11 พฤศจิกายน 2565 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ปิดทำการชั่วคราว

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ กำหนดจัดกิจกรรมศึกษาศิลปะวัฒนธรรมไทย และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเข้มแข็ง (บ้านคลองเองจระเข้) หมู่ 11 ตำบลท่าไข่ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

จึงมีความจำเป็นต้องปิดการชั่วคราวในวันดังกล่าว และเปิดทำการปกติในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565
และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
หน่วยงาน สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
ผู้ส่งข่าว uraiwan
E-mail ผู้ส่งข่าว uraiwan@swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 3 พฤศจิกายน 2565  ถึง   11 พฤศจิกายน 2565

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว