Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
27 January 2023
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

ทุนการศึกษา

Ernst Mach-Grant-ASEA-UNINET scholarships for the academic year 2023

ประชาสัมพันธ์ทุน Ernst Mach-Grant – ASEA-UNINET scholarships for the academic year 2023 โดยผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซด์ ASEA-UNINET scholarships for the academic year 2023 โดยสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 15 มีนาคม 2523
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน กองวิเทศสัมพันธ์
ผู้ส่งข่าว นางสาวเจนจิรา ภักดิ์พัฒนเศรษฐ
E-mail ผู้ส่งข่าว ird@g.swu.ac.th, christoph.niederhauser@oea.at
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 2 พฤศจิกายน 2565  ถึง   5 มีนาคม 2566

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว