Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
24 March 2023
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

กิจกรรม

ขอเชิญชวนนิสิตเข้าร่วมการแข่งขัน Construction Innovation Challenge

ขอเชิญชวนนิสิตเข้าร่วมการแข่งขัน Construction Innovation Challenge ชิงเงินรางวัล 200,000 บาท

โดยการออกแบบและพัฒนาผลงานนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน ลดผลกระทบต่อสังคม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งหวังการพัฒนาอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยให้ยั่งยืน

***เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 18 พฤศจิกายน 2565***

*ผู้ที่สนใจสามารถร่วมฟังข้อมูลและชี้แจงเกี่ยวกับการแข่งขัน วันที่ 26 ต.ค. 65 เวลา 18.00 น. โดยมี ดร.ปิยนุช ใจแก้ว เป็นที่ปรึกษาหลักในโครงการนี้

เข้าใจ เรียนรู้ หาประสบการณ์ สร้างศักยภาพนิสิต มศว ให้ภายนอกรูเจักแล้วพบกัน
ผ่าน Zoom Meeting https://zoom.us/j/98061304172?pwd=VFZlR09Wbm5IK0Z0OE5RYzJBdHhiZz09

Meeting ID: 980 6130 4172
Passcode: 206986

👉ดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดการแข่งขันได้ที่
https://drive.google.com/file/d/1Hq5SYD3NJ2ivAjo7W9N48ojferotSEjY/view?usp=sharing

👉พร้อมส่งใบสมัครได้ที่ https://forms.gle/inB5cp3D8cTEQVVT8
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผู้ส่งข่าว ยอดแก้ว ผู้ภักดี
E-mail ผู้ส่งข่าว yodkaew@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 25 ตุลาคม 2565  ถึง   18 พฤศจิกายน 2565

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว