Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
22 March 2023
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

ทั่วไป

ASAIHL Intl Conference Higher Education Reshaping for Resilience in Post COVID-19 Era

ม.นเรศวร ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมนานาชาติ "ASAIHL International Conference: Higher Education Reshaping for Resilience in Post COVID-19 Era วันที่ 7-10 พฤศจิกายน 2565 ณ Sukhothai Treasure Resort & Spa จ. สุโขทัย
อนึ่ง ผู้ที่ไม่ได้สังกัดสถาบันสมาชิก ASAIHL ผู้ที่สังกัดสถาบันสมาชิก ฯ รายที่ 4 เป็นต้นไป และผู้เสนอผลงานวิชาการในที่ประชุม ฯ เสียค่าลงทะเบียน 300๊USD (ณ ที่ประชุม) และ 150๊USD (via Zoom)
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
ผู้ส่งข่าว Mr. Sakditat W.
E-mail ผู้ส่งข่าว ird@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 12 ตุลาคม 2565  ถึง   6 พฤศจิกายน 2565

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว