Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
22 March 2023
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน

บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน) ภายใต้ชื่อแบรนด์ aFter you Dessert Café ซึ่งดำเนินธุรกิจประเภทร้านขนมหวานและเครื่องดื่ม ขณะนี้บริษัทฯ กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วและต้องการพนักงานจำนวนมาก
ทางบริษัทฯ ได้เล็งเห็นว่านิสิตจากสถาบันการศึกษาของท่านเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพในการทำงานสูง และเพื่อเป็นการเปิดโอกาสกับนักศึกษาได้มีรายได้ระหว่างเรียน
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
ผู้ส่งข่าว วัลลภ สระหนองจอก
E-mail ผู้ส่งข่าว recruit@afteryou.co.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 14 กันยายน 2565  ถึง   14 กันยายน 2565

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว