Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
24 March 2023
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

รับสมัครงาน

รับสมัครพนักงาน Part time ร้านภัทรา ทองหล่อ 19

ร้านภัทรา ทองหล่อ 19 ในเครือบริษัท S&P รับสมัครพนักงาน part time
ตำแหน่งพนักงานเบเกอรี่และเครื่องดื่ม 2 คน ทำงาน 11.00-20.00 น. วันละ 381 บาท
ตำแหน่งพนักงานบริการ ชาย 2 คน หญิง 1 คน ทำงาน 17.00-22.oo น. วันละ 350 บาท
อายุ 18 ปี ขึ้นไป
บุคลิกภาพดี สื่อสารได้ดี
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
ผู้ส่งข่าว กรวิกา
E-mail ผู้ส่งข่าว kornwika@snpfood.com
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 14 กันยายน 2565  ถึง   30 กันยายน 2565

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว