Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
2 April 2023
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

กิจกรรม

โครงการบริการวิชาการเรื่อง ไวรัส HPV ไม่เลือกเพศ

ขอเชิญ.. นิสิต บุคลากร
เข้าร่วมบรรยายถึงความรู้ ความเข้าใจและสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการติดเชื้อไวรัส HPV ทั้งในเพศชายและเพศหญิง

#นิสิตที่เข้าร่วมจะได้รับบันทึกกิจกรรมหมวดเลือก

ถ่ายทอดสด ZOOM, Facebook https://www.facebook.com/Swuclinic/

ในวันพุธที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 13.00-15.00 น.

ชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Topic: โครงการบริการวิชาการเรื่อง ไวรัส HPV ไม่เลือกเพศ
Time: Sep 28, 2022 12:30 PM Bangkok

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/91767414936?pwd=TnNlYkVVeVY0algzbHVNMi9HY1lrdz09

Meeting ID: 917 6741 4936
Passcode: 627373

28 ก.ย. 65

13:00-
13:30

บรรยาย: ลงทะเบียน (เช็ครายชื่อ)
28 ก.ย. 65

13:30-
15:00

บรรยาย: บรรยายถึงความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนัก
เกี่ยวกับการติดเชื้อไวรัส HPV ทั้งในเพศชายและเพศหญิง
รวมถึงแนวทางการป้องกันโรคและมะเร็งต่างๆ ที่เกิดจากเชื้อ HPV

ถาม–ตอบ (Q&A) โดยแพทย์หญิงอสมา วาณิชตันติกุล
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขามะเร็งนรีเวช

เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน โครงการจัดกิจกรรมสถานบริการทางการแพทย์ มศว คลินิก
ผู้ส่งข่าว swuclinic
E-mail ผู้ส่งข่าว swuclinic1234@gmail.com
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 5 กันยายน 2565  ถึง   28 กันยายน 2565

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว