Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
22 March 2023
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

อบรม

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การส่งเสริมการพัฒนาเมืองเทคโนโลยี 5G ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก และเมืองอัจฉริยะของประเทศไทย (5G City i

ขอเรียนเชิญผู้แทนหน่วยงานเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การส่งเสริมการพัฒนาเมืองเทคโนโลยี 5G ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก และเมืองอัจฉริยะของประเทศไทย (5G City i ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น. โรงแรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพ รัชดา (ibis Styles Bangkok Ratchada) ในช่วงวันและเวลาที่หน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้อง โดย ขอเชิญผู้แทนจากหน่วยงานเข้าร่วม ครั้งละไม่เกิน 2 ท่าน (แต่ละท่านสามารถเข้าร่วมได้เพียง
1 ครั้ง) ทั้งนี้ ท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมผ่านลิงก์ (https://forms.office.com/r/E2iZfLxfUp) หรือ QR Code ภายในเอกสารที่แนบมาด้วย ภายในวันจันทร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2565 โดยได้มอบหมาย นางสาวเกวลี จันทร์ประเทศ หมายเลขโทรศัพท์ 061 359 2261 เป็นผู้ประสานงาน
ทั้งนี้ ทางทีมงานจะพิจารณาคุณสมบัติ และแจ้งยืนยันอีกครั้ง ภายในวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2565
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าว จะขอบคุณยิ่ง
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
ผู้ส่งข่าว นางสาวเกวลี จันทร์ประเทศ
E-mail ผู้ส่งข่าว onde5gecosystem@gmail.com
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 30 สิงหาคม 2565  ถึง   30 สิงหาคม 2565

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว