Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
2 April 2023
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

รับสมัครงาน

รับสมัคร CAD Matrix Designer

เมนลี่ ซิลเวอร์ ดีไซน์ เป็นผู้ผลิตจิวเวอรี่เงินในระดับต้นๆของเมืองไทย

เปิดรับสมัครงาน Jewelry CAD Matrix Designer สามารถดูรายละเอียดและติดต่อสอบถามได้ที่

https://www.facebook.com/hr.mainly.silver.design
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
ผู้ส่งข่าว ขวัญใจ จันทิมา
E-mail ผู้ส่งข่าว admin_hr@mainly-silver.com
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 26 สิงหาคม 2565  ถึง   30 กันยายน 2565

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว