Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
22 March 2023
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

รับสมัครงาน

รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งเป็นอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งเป็นอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
เปิดรับสมัครและยื่นเอกสาร ได้ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม - 26 สิงหาคม 2565
ประกาศรายชื่อ วันที่ 30 สิงหาคม 2565
แสดงวิสัยทัศน์วันที่ 17 กันยายน 2565

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่และนิติการ โทร.088-757-2446
หน่วยงาน หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
ผู้ส่งข่าว uraiwan
E-mail ผู้ส่งข่าว uraiwan@swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 19 สิงหาคม 2565  ถึง   17 กันยายน 2565

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว