Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
9 August 2022
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

รับสมัครงาน

รับสมัครบุคคลเพื่อรับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร

สำนักงานการพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. หน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อรับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงาน www.arda.or.th
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
ผู้ส่งข่าว uraiwan
E-mail ผู้ส่งข่าว uraiwan@swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 4 กรกฎาคม 2565  ถึง   11 กรกฎาคม 2565

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว