Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
9 August 2022
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

รับสมัครงาน

รับสมัครจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหนงวิศวกรไฟฟ้า

สำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัครจ้างเหมาบริการรายบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า
สนใจสอบถามดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ http://op.coj.go.th
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-541-2331 ต่อ 2
หน่วยงาน หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
ผู้ส่งข่าว uraiwan
E-mail ผู้ส่งข่าว uraiwan@swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 4 กรกฎาคม 2565  ถึง   5 กรกฎาคม 2565

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว