Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
22 March 2023
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

รับสมัครงาน

รับสมัครตำแหน่ง Sale Executive (ด้านสื่อโฆษณา และ พื้นที่งานแสดงสินค้า)

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
•นำเสนอขายพื้นที่โฆษณาในสื่อออนไลน์
•นำเสนอขายพื้นที่การจัดงานแสดงสินค้า (Exhibition)
•รักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ
•วางแผนกลยุทธิ์การขายเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
•ติดต่อประสานงานและให้ข้อมูลกับลูกค้า เพื่อการอำนวยความสะดวกในการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
ผู้ส่งข่าว พัชรินทร์ รอดแตง
E-mail ผู้ส่งข่าว hr@TTFintl.com
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 10 มิถุนายน 2565  ถึง   10 สิงหาคม 2565

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว