Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
7 July 2022
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

รับสมัครงาน

ประชาสัมพันธ์โครงการนักศึกษาฝึกงาน/สหกิจศึกษา ณ สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.)

สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) หรือ NCSA | National Cyber Security Agency
เปิดรับนักศึกษาฝึกงาน/สหกิจศึกษา > > >
-จำนวน 20 คน (ตำแหน่ง)
-ช่วงการฝึก ตั้งแต่ กรกฎาคม - ธันวาคม (ระยะเวลาขึ้นกับหลักสูตรฯ)
-ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) 120 หมู่ 3 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ชั้น 7 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณสิริยา โทร 0824988295 Email: internNCSA@gmail.com หรือ Inbox
https://web.facebook.com/InternNCSA
สนใจสมัครที่ > > > https://forms.gle/iFMyvrE3Rw9Ny4ma8
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
ผู้ส่งข่าว สิริยา อางนานนท์
E-mail ผู้ส่งข่าว internNCSA@gmail.com
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 26 พฤษภาคม 2565  ถึง   30 มิถุนายน 2565

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว