Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
21 May 2022
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

ทุนสำหรับอาจารย์สอนภาษาอังกฤษรุ่นหนุ่มสาว ประจำปีการศึกษา 2566

ด้วยมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์)แจ้งเรื่องทุนสำหรับอาจารย์สอนภาษาอังกฤษรุ่นหนุ่มสาว ประจำปีการศึกษา 2566 (รายละเอียดดังแนบ) ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดระเบียบการสมัครได้ที่ TUSEF@fulbrightthai.org โดยผู้สมัครกรอกใบสมัคร online ที่ http://apply.iie.org/flta2023 ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2565
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
ผู้ส่งข่าว Buppachat
E-mail ผู้ส่งข่าว buppach@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 27 เมษายน 2565  ถึง   30 พฤษภาคม 2565

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว