Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
29 November 2022
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

กิจกรรม

ขอเชิญร่วมงาน "วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ" 73 ปี มศว 2565

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ กำหนดจัดงาน “วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ” 73 ปี มศว 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 บริเวณหน้าพระพุทธปัญญาภิวัฒน์ธรรมฉัตรศรีนครินทรวิโรฒ ห้องแปดเหลี่ยม อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และอนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล และหลวงสวัสดิสารศาสตรพุทธิ
และขอเชิญชวนประชาคม มศว ร่วมงาน และร่วมบริจาคสิ่งของอุปโภค บริโภค เพื่อนำไปบริจาคให้กับ หน่วยงานที่มีความจำเป็นและความต้องการ
ประสานมิตร บริจาคได้ที่ ชั้น 1 อาคารประสารมิตร
องครักษ์ บริจาคได้ที่ ชั้น 1 อาคารอำนวยการ
ภายในวันที่ 28 เมษายน 2565
มหาวิทยาลัยจะรวบรวมสิ่งของ เพื่อส่งมอบให้องค์กร หน่วยงาน และผู้ที่มีความจำเป็นต่อไป
รายละเอียดกำหนดการดังแนบ

28 เม.ย. 65

07:00-
09:00

พิเศษ: งาน “วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ” 73 ปี มศว 2565
บริเวณหน้าพระพุทธปัญญาภิวัฒน์ธรรมฉัตรศรีนครินทรวิโรฒ ห้องแปดเหลี่ยม อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และอนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล และหลวงสวัสดิสารศาสตรพุทธิ
 15651

เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
ผู้ส่งข่าว uraiwan
E-mail ผู้ส่งข่าว uraiwan@swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 26 เมษายน 2565  ถึง   28 เมษายน 2565

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว