Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
27 March 2023
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่ง Programmer

🚩ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือที่เกี่ยวข้อง
🚩สามารถเขียนโปรแกรม Visual Studio, Power Builder, ASP.Net, JAVA, C#
🚩ออกแบบฐานข้อมูล หรือใช้ SQL ได้
🚩ออกแบบและพัฒนาแพลตฟอร์มสำหรับระบบปฏิบัติการ Mobile ได้จะพิจาณาเป็นพิเศษ
🚩ทำงาน จันทร์-ศุกร์ 9:00-18:00น.

บริษัท ซีเนียร์ซอฟท์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
200 อาคาร ทศพล ชั้น1 ซีดี ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310 (ใกล้ MRT ห้วยขวาง)
โทร. 02-692-5899 ต่อ 8210
E-mail: manisara@seniorsoft.co.th
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
ผู้ส่งข่าว เบส
E-mail ผู้ส่งข่าว manisara@seniorsoft.co.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 1 เมษายน 2565  ถึง   31 สิงหาคม 2565

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว