Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
20 August 2022
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

รับสมัครงาน

บริษัท เป่า ลี่ ไหล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

รับสมัครงาน
สำหรับหนักศึกษาจบใหม่ หรือเป็นนักศึกษาที่จบไปแล้วต่้องการหางานใหม่
บริษัท เปิดรับ 3 ตำแหน่ง
1) ตำแหน่ง ผช. ผจก ฝ่ายขายโมเดรินท์เทรด จำนวน 1 อัตรา
- เพศชาย อายุ 22 ปี หรือมากว่า
- ปริญญาตรี คณะ หรือ สาขาใดก็ได้
- เงินเดือนทดลองงาน 20,000 บาท
- ทำงาน วันจันทร์ - วันศุกร์ 9.00-18.00 น.
2) ตำแหน่ง การฟฟิค จำนวน 1 อัตรา
- เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป จบใหม่ หรือรุ่นพี่ที่จบก่อนแล้วต้องการเปลี่ยนงาน
- เงินเดือน 16000-18000
- ทำงาน วันจันทร์ - วันศุกร์ 9.00-18.00 น.
3) พนักงานขาย Freelance เพศหญิง 1 ตำแหน่ง
- ค่าตอบแทนตามตกลง


เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
ผู้ส่งข่าว คุณปองหทัย พึ่งนุ่ม
E-mail ผู้ส่งข่าว ้hr.paolilai@gmail.com
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 12 มกราคม 2565  ถึง   12 มกราคม 2565

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว