Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
24 January 2022
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ (มศว คลินิก)

ประกาศ บุคลากรท่านใดที่ชำระเงินค่าวัคซีนไข้หวัดใหญ่ไว้แล้ว
สามารถมาฉีดวัคซีนได้ที่ มศว คลินิก ชั้น 3
อาคารบริการ ศ.ม.ล.ปิ่น มาลากุล เวลา 08.30-15.00 น.

หมดเขตภายในวันที่ 7 - 9 ธันวาคม พ.ศ. 2564
* พร้อมรับใบเสร็จและใบรับรองแพทย์ *

บุคลากรท่านใดที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 สามารถฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ โดยห่างกัน 2 สัปดาห์

มศว คลินิก " บริการอย่างมิตร อยู่ใกล้ชิดคุณ "
- กระดูกและข้อ, หู คอ จมูก, จิตเวช, จิตบำบัด
- สูติ-นรีเวช, จักษุ, โรคหัวใจ, โรคติดเชื้อ
- ฉีดวัคซีน, ทำแผล, เจาะเลือดส่ง LAB
- ออกใบรับรองแพทย์
- ตรวจสุขภาพประจำปี
เบิกค่ารักษาตามสิทธิราชการ - มหาวิทยาลัย

☎️ โทร. 02-6495923, 02-2041574 เบอร์ภายใน 15686, 12534
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน โครงการจัดกิจกรรมสถานบริการทางการแพทย์ มศว คลินิก
ผู้ส่งข่าว น.ส. สุนทรี ไพริน
E-mail ผู้ส่งข่าว suntree.p14@gmail.com
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 30 พฤศจิกายน 2564  ถึง   9 ธันวาคม 2564

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว