Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
28 September 2022
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

อบรม

ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยาย วิธีการลงทุนเหรียญดิจิทัล

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มศว ร่วมกับ Extreme IT ขอเชิญ นิสิต คณาจารย์ บุคลากร และผู้สนใจ เข้าร่วมฟังบรรยาย วิธีการลงทุนเหรียญดิจิทัล
ในวันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00-16.00 น.
ผ่านช่องทางออนไลน์ ที่ https://zoom.us/j/93350808601?pwd=enNUc1N1RlNqdE1zVWVjaGdER0hGQT09
ลงทะเบียนสำรองที่นั่ง https://forms.gle/NB2PM1bYCfShnoz8A

17 พ.ย. 64

14:00-
16:00

อบรม: วิธีการลงทุนเหรียญดิจิทัล
online

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ผู้ส่งข่าว นนทกร
E-mail ผู้ส่งข่าว nontagorn.faith@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 11 พฤศจิกายน 2564  ถึง   17 พฤศจิกายน 2564

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว