Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
25 October 2021
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต.อาจารย์ สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา จำนวน 2 อัตรา 7-3452 และ 7-3456

ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยดังกล่าว เข้ารับการสอบคัดเลือก ตามรายละเอียดดังแนบ
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน สำนักงานคณบดีคณะพลศึกษา
ผู้ส่งข่าว น.ส.สุชีรา กองพารา
E-mail ผู้ส่งข่าว sucheera@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 8 ตุลาคม 2564  ถึง   26 ตุลาคม 2564

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว