Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
25 October 2021
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

การให้บริการชุดครุย ชุดสูท และ ชุดข้าราชการ รอบที่ 1

ร้านครุยสุกัญญาจะเข้าให้บริการชุดครุย, ชุดสูท และ ชุดข้าราชการปกติขาว
ตั้งแต่วันที่ 11 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2564
(เวลา 10.00 น. – 16.00 น. ) ทุกวันไม่เว้นวันหยุด
สถานที่อาคารเรียนรวม หลวงสวัสดิสารศาสตรพุทธิ (บริเวณโถงชั้น 2)
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว ภควัต หนาเหตุ
E-mail ผู้ส่งข่าว pakhawat@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 5 ตุลาคม 2564  ถึง   31 ธันวาคม 2564

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว