Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
20 September 2021
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่ง Billing Coordinator จำนวน 1 ตำแหน่ง

เนื่องด้วยทางบริษัทจัดหางาน ทาเลนท์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด มีความประสงค์จะรับนิสิต/นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาแล้ว ร่วมงานกับบริษัทกฎหมายชื่อดัง Top law firm ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในตำแหน่ง Billing Coordinator จำนวน 1 ตำแหน่ง หากสนใจตำแหน่งอื่นๆ สามารถเข้าไปดูตำแหน่งงานได้ที่ (https://www.talentvis.com/jobseeker/board/1) จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์การรับงานของทางบริษัทฯ โดยมีเอกสารการรับสมัครพนักงาน พร้อมรายละเอียดตำแหน่งมาตามเอกสารแนบฯ

หากนักศึกษาท่านใดสนใจ กรุณาส่งประวัติมาได้ที่อีเมล์ montikarn@talentvis.com

บริษัทฯ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์ของท่านมา ณ โอกาสนี้


ขอแสดงความนับถือ
บริษัท จัดหางาน ทาเลนท์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
ผู้ส่งข่าว Talentvis Recruitment (Thailand) Co., Ltd
E-mail ผู้ส่งข่าว montikarn@talentvis.com
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 22 กรกฎาคม 2564  ถึง   15 สิงหาคม 2564

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว