Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
2 August 2021
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักจัดการ เลขประจำตำแหน่ง (๒)๗-๒๕๔๖

สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป เลขประจำตำแหน่ง (๒)๗-๒๕๔๖
ในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ผ่านสื่อออนไลน์ (ZOOM)
Meeting ID: ๘๘๓ ๒๒๐๖ ๑๓๗๓
Passcode: ๗๘๘๕๐๔

เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
ผู้ส่งข่าว นางศรีสุดา พันมานิมิตร
E-mail ผู้ส่งข่าว srisudawa@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 22 กรกฎาคม 2564  ถึง   27 กรกฎาคม 2564

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว