Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
27 September 2022
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

ทั่วไป

ตลาดนัด มศว ขยายเวลาปิดให้บริการถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2564

ตลาดนัด มศว ประสานมิตร
ขยายเวลาหยุดให้บริการ จนถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2564

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID - 19
หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

——————————————————————————
งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
13 กรกฎาคม 2564
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นายภควัต หนาเหตุ
E-mail ผู้ส่งข่าว Pakhawat @g.Swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 13 กรกฎาคม 2564  ถึง   13 สิงหาคม 2564

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว