Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
24 June 2021
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

SWU Alumni Development Program

เชิญชวนศิษย์เก่าเข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาทักษะวิชาชีพแก่ศิษย์เก่า
หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะหลักด้านการสอนผ่านระบบออนไลน์

รับสมัครวันที่ 1 – 15 มิถุนายน 2564
เปิดระบบอบรม วันที่ 21 มิถุนายน 2564 – 30 กรกฎาคม 2564
เรียนรู้ด้วยตัวเองผ่านระบบ SWU Moodle

📌เข้าร่วมอบรมครบทุกหัวข้อและทำงานครบตามเงื่อนไขที่กำหนด จะได้รับประกาศนียบัตรแบบอิเล็กทรอนิกส์📌

ลงทะเบียนได้ที่
https://forms.gle/zJjA5Y7suVzYWX4m6
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน กองกิจการนิสิต
ผู้ส่งข่าว จุฑารัตน์
E-mail ผู้ส่งข่าว jutarats@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 1 มิถุนายน 2564  ถึง   15 มิถุนายน 2564

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว