Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
25 October 2021
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์(2)7-1053

รายชื่อผู้มีเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ เลขประจำตำแหน่ง (2)7-1053 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ ในวันที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน สำนักงานคณบดีคณะแพทยศาสตร์
ผู้ส่งข่าว งานทรัพยากรบุคคล
E-mail ผู้ส่งข่าว hrd.medswu@gmail.com
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 31 พฤษภาคม 2564  ถึง   8 มิถุนายน 2564

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว