Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
16 May 2021
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

ประกาศหยุดให้บริการตลาดนัด ตั้งแต่วันที่ 16 - 30 เมษายน 2564

ประกาศหยุดให้บริการตลาดนัด

ตลาดนัด มศว ประสานมิตร และองครักษ์
หยุดให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 16 - 30 เมษายน 2564

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID - 19
หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

——————————————————————————
งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
16 เมษายน 2564
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นายภควัต หนาเหตุ
E-mail ผู้ส่งข่าว Pakhawat @g.Swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 19 เมษายน 2564  ถึง   19 พฤษภาคม 2564

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว