Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
25 October 2021
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

เลื่อนการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา คณะสังคมศาสตร์

ตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (2) 7-2537 ซึ่งจะมีการสอบคัดเลือกในวันที่ 20 เมษายน 2564 นั้น เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในขณะนี้ คณะสังคมศาสตร์ จึงขอเลื่อนการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งตำแหน่งดังกล่าว
หน่วยงาน คณะสังคมศาสตร์
ผู้ส่งข่าว กัญญาภัค ชุมสกุล
E-mail ผู้ส่งข่าว kunyapak.j@gmail.com
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 12 เมษายน 2564  ถึง   20 เมษายน 2564

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว