Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
7 May 2021
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

ตำแหน่ง HR&Admin officer /เจ้าหน้าที่ธุรการงานบุคคล

รายละเอียดงาน
- ดูแลเรื่องสวัสดิการพนักงาน
- ติดต่อประสานงานภายในและภายนอกองค์กร
- ดูแลลูกค้าใหม่และเก่า
- ช่วยเหลืองานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
- จบปริญญาตรีจากสาขาจิตวิทยา
- มีทักษะในการสื่อสาร เจรจาที่ดี
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เบื้องต้น
- เรียนรู้สิ่งใหม่และพัฒนาตนเองตลอดเวลา
- สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพและโควิด
- งานสังสรรค์ประจำปี
- เค้กวันเกิด
- อื่นๆ

Stanford Consulting Group Co., Ltd.
สถานที่ปฏิบัติงาน: ตึกพลโยธินเพลส อารีย์
วิธีการเดินทาง: BTS อารีย์
เวลาทำงาน : 10.00 - 19.00 น.
วันหยุด : ตามตกลง
เงินเดือน : ตามตกลง

สามารถส่ง Resume เข้ามาได้ที่ ao8.bkk@gmail.com
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
ผู้ส่งข่าว ฝ่ายบุคคล
E-mail ผู้ส่งข่าว ao8.bkk@gmail.com
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 7 เมษายน 2564  ถึง   25 เมษายน 2564

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว