Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
7 May 2021
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

รับสมัครตำแหน่ง Marketing Communication Executive x 1 อัตรา

ทางบริษัท ก่อตั้งขึ้นในปี 1989 บริษัท ดิจิตอลคอมเริ่มต้นธุรกิจจากงานบริการ ดูแลและซ่อมบำรุงให้บริการ ระบบ บริการข้อมูลหุ้น ของบริษัท รอยเตอร์ประเทศไทย ในช่วงต้นกว่า 10 ปี บรัษัทดิจิตอลคอมเน้นดำเนินธุรกิจด้าน IT service และ SI หลังจากนั้นจึงผันตัวเข้ามาสู่ธุรกิจกระจายสินค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มสินค้าในด้านรักษาความปลอดภัยและกล้องวงจรปิดชนิด IP
ดิจิตอลคอมในฐานะบริษัทชั้นนำของประเทศไทย ที่ได้รับความไว้วางใจ ในการนำเสนอ ระบบรักษาความปลอดภัยแบบเครือข่าย ระบบสื่อสารเสียงและวิดีทัศน์แบบเครือข่าย ระบบอุปกรณ์พื้นฐานของเครือข่าย ในฐานะที่เป็นผู้จัดจำหน่ายหลักของ ผลิตภัณฑ์ชั้นนำของโลก ในด้านระบบวิดีโอเฝ้าระวังแบบเครือข่าย, การควบคุมการเข้าถึงแบบเครือข่าย, ระบบการประชุมทางไกล บริษัท ดิจิตอลคอม ส่งมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพและโซลูชั่นพร้อมมูลค่าเพิ่มอื่นๆ ผ่านตัวแทนจำหน่ายของเราทั่วประเทศ
เป้าหมายของบริษัท ของเราคือการให้บริการที่น่าประทับใจให้กับลูกค้า ทั้งคุณภาพในสินค้าและบริการ ตลอดเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ปรับปรุงการบริการสำหรับลูกค้าที่ทรงคุณค่าของเราอย่างต่อเนื่อง เรารับสมัครผู้ที่มีความรู้ดีมีประสบการณ์และทักษะในการให้บริการลูกค้าของเรารวมถึงการให้คำปรึกษาและออกแบบระบบ นอกจากนี้เรายังมีหลักสูตรการฝึกอบรมอย่างเข้มข้นเกี่ยวกับสินค้าให้กับลูกค้าของเราและคู่ค้าเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถใช้งานผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้องตลอดจนสามารถออกแบบระบบได้ด้วยตนเอง

Vision (วิสัยทัศน์ )
Core Vision
“Sharing Happiness & Success“

วิสัยทัศน์หลัก “ปันความสุขและความสำเร็จ”
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
ผู้ส่งข่าว สาลี่ ตั้งเกษมภิญโญ
E-mail ผู้ส่งข่าว salee.ta@digitalcom.co.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 23 มีนาคม 2564  ถึง   30 เมษายน 2564

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว