Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
16 May 2021
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทุนการศึกษา

ทุนสำหรับอาจารย์สอนภาษาอังกฤษรุ่นหนุ่มสาว ปีการศึกษา 2565

ด้วยมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) แจ้งประกาศรับสมัครอาจารย์สอนภาษาอังกฤษรุ่นหนุ่มสาว ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.อาจารย์สอนภาษาอังกฤษในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐหรือเอกชน หรือระดับมัธยมศึกษาของรัฐ
2.อายุไม่ต่ำกว่า 21 ปี และไม่เกิน 35 ปี(นับถึง 1 ส.ค.2565)
3. มีคะแนน TOEFL อย่างน้อย 79 (IBT)หรือ IELTS อย่างน้อย 6.0
4. จะต้องกลับมาสอน ณ หน่วยงานเดิมหลังจากจบการรับทุน (ระยะเวลา 9 เดือน)
ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครได้ที่ http://www.fulbrightthai.org ภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2564
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
ผู้ส่งข่าว buppachat
E-mail ผู้ส่งข่าว buppach@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 22 มีนาคม 2564  ถึง   7 มิถุนายน 2564

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว