Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
7 May 2021
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

กิจกรรม

อบรมโครงการบริการวิชาการ "เสริมกำลังใจ สร้างภูมิคุ้มกันจิต ผ่านช่วงโควิดไปด้วยกัน"

ฝ่ายบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ เปิดอบรมโครงการบริการวิชาการ "เสริมกำลังใจ สร้างภูมิคุ้มกันจิต ผ่านช่วงโควิดไปด้วยกัน"
ในวันพุธที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 18.00 - 19.00 น.
ในรูปแบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom

สนใจเข้าร่วมอบรมฟรี
ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ - 16 เมษายน 2564

https://qrgo.page.link/Usk9w


21 เม.ย. 64

18:00-
19:00

พิเศษ: อบรมโครงการบริการวิชาการ "เสริมกำลังใจ สร้างภูมิคุ้มกันจิต ผ่านช่วงโควิดไปด้วยกัน"

ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom
 16077

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์
ผู้ส่งข่าว uraiwan
E-mail ผู้ส่งข่าว uraiwan@swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 19 มีนาคม 2564  ถึง   21 เมษายน 2564

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว