Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
4 March 2021
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

กิจกรรม

ขอเชิญร่วมพิธีเนื่องวันในวันมาฆบูชา

ขอเชิญร่วมเจริญพระพุทธมนต์ และตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
เนื่องวันในวันมาฆบูชา (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3) ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ โถงชั้น 1 อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี

*หมายเหตุ เชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร
และแขกผู้มีเกียรติทั้งหญิงและชายแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย*


25 ก.พ. 64

08:00

พิเศษ: ขอเชิญร่วมเจริญพระพุทธมนต์ และตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
เนื่องวันในวันมาฆบูชา
โถงชั้น 1 อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
 15651

เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
ผู้ส่งข่าว uraiwan
E-mail ผู้ส่งข่าว uraiwan@swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 23 กุมภาพันธ์ 2564  ถึง   25 กุมภาพันธ์ 2564

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว