Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
4 March 2021
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

กิจกรรม

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วม ECON-SWU Seminar Series 2020-2021 (The 5th session)

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วม ECON-SWU Seminar Series 2020-2021 (The 5th session) ในหัวข้อ“การวิเคราะห์ประสิทธิภาพทางเทคนิคและการเปลี่ยนแปลงผลิตภาพของสนามบินพาณิชย์ในประเทศไทย” โดย : อาจารย์ ฐณวุฒ ชุติพงศ์เดช วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในวันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 – 15.00 น.
Online Seminar:
ผ่านช่องทางออนไลน์ (แอพลิเคชั่น Zoom)
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/98308045026
Meeting ID: 983 0804 5026

3 มี.ค. 64

14:00-
15:00

ประชุม: ECON-SWU Seminar Series 2020-2021 (The 5th session) ในหัวข้อ การวิเคราะห์ประสิทธิภาพทางเทคนิคและการเปลี่ยนแปลงผลิตภาพของสนามบินพาณิชย์ในประเทศไทย
แอพลิเคชั่น Zoom
 15550

เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน คณะเศรษฐศาสตร์
ผู้ส่งข่าว uraiwan
E-mail ผู้ส่งข่าว uraiwan@swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 18 กุมภาพันธ์ 2564  ถึง   3 มีนาคม 2564

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว