Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
4 March 2021
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

กิจกรรม

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 14

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 14 ในหัวข้อ "นักเศรษฐศาสตร์และผองเพื่อน: โอกาสและความท้าทายภายใต้ความไม่แน่นอน Economists & Friends: Chances and Challenges under Uncertain Circumstances" ในวันที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป
โดยระบบ Online ผ่าน Zoom Meeting และ Facebook live
สามารถส่งผลงานเป็น Abstract ได้ ตั้งแต่บัดนี้ - 5 มีนาคม 2564 ได้ที่ e-mail: nceswu2020@gmail.com
ผู้นำเสนอผลงานได้รับค่าตอบแทน 4,000 บาท/คน
หมายเหตุ: ค่าตอบแทนมีจำนวนจำกัด หากส่งผลงานก่อนจะได้รับการพิจารณาก่อนตามลำดับ
สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://docs.google.com/.../1DEbhfUemfK3q5cdtKhkJ.../edit

19 มี.ค. 64

08:30

ประชุม: การประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 14 ในหัวข้อ "นักเศรษฐศาสตร์และผองเพื่อน: โอกาสและความท้าทายภายใต้ความไม่แน่นอน Economists & Friends: Chances and Challenges under Uncertain Circumstances"
Zoom Meeting
 15550

เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน คณะเศรษฐศาสตร์
ผู้ส่งข่าว uraiwan
E-mail ผู้ส่งข่าว uraiwan@swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 18 กุมภาพันธ์ 2564  ถึง   19 มีนาคม 2564

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว