Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
4 March 2021
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

ขอเชิญบุคลากรที่สนใจแจ้งความจำนงเพื่อขอรับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

ขอเชิญบุคลากรที่สนใจแจ้งความจำนงเพื่อขอรับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์
เพียงเข็มละ 650 บาท (ปกติราคา 700 บาท)

โปรดแจ้งรายชื่อ และรวบรวมค่าวัคซีนนำส่งที่ มศว คลินิก ชั้น 3
ภายในวันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564

ทาง มศว คลินิก จะติอต่อผู้ประสานงานของท่านกลับ ในเรื่องวันเวลาและสถานที่
และจะดำเนินการออกใบเสร็จ ใบรับรองแพทย์ ให้กับท่านในวันที่ไปบริการฉีดวัคซีน

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-6495923, 02-2041574 เบอร์ภายใน 15686, 12534
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน โครงการจัดกิจกรรมสถานบริการทางการแพทย์ มศว คลินิก
ผู้ส่งข่าว น.ส.สุนทรี ไพริน
E-mail ผู้ส่งข่าว Suntree.p14@gmail.com
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 9 กุมภาพันธ์ 2564  ถึง   15 มีนาคม 2564

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว