Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
4 March 2021
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทุนการศึกษา

Donghua University Shanghai Government Scholarship 2021

ด้วยรัฐบาลเซี่ยงไฮ้ ประกาศให้ทุน Donghua University Shanghai Government Scholarship 2021 สำหรับนักศึกษาต่างชาติเพื่อไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โท และเอก โดยทุนจะครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าประกันสุขภาพ และค่ะตอนแทนรายเดือน ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ http://https://www.freestudy.com/donghua-university-shanghai-government-scholarship-in-china/?ref=nk
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ส่งข่าว อัมพิกา รูเธอร์ฟอร์ด
E-mail ผู้ส่งข่าว ampika@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 28 มกราคม 2564  ถึง   31 มีนาคม 2564

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว