Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
4 March 2021
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

โครงการอบรมภาษาตะวันออก มศวโครงการอบรมภาษาตะวันออก มศว
คอร์สภาษาจีน เกาหลี ญี่ปุ่น รุ่น 1/2564
*อบรมที่มหาวิทยาลัย
**การอบรมอาจปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบออนไลน์ตามสถานการณ์โรคระบาด (จะมีการอัพเดตอีกครั้งหลังวันที่ 31 มกราคม 2564)
***หากมีการเปลี่ยนแปลงทางโครงการจะแจ้งในทราบอีกครั้ง
อบรมทุกวันเสาร์ ครั้งละ 3 ชั่วโมง จำนวน 12 ครั้ง รวมทั้งคอร์ส 36 ชั่วโมง
ราคาต่อคอร์ส: ระดับต้น 4,000 บาท ระดับกลาง/ฟัง-พูด 4,600 บาท
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 (รับจำนวนจำกัด!!)
เริ่มอบรม!! วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ ถึง 15 พฤษภาคม 2564
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ inbox
อบรมภาษาจีน เกาหลี ญี่ปุ่นที่ มศว ทั้งเดินทางสะดวก สนุกสนาน และได้ฝึกฝนการใช้ภาษาจริงอย่างมีประสิทธิภาพ

เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์
ผู้ส่งข่าว uraiwan
E-mail ผู้ส่งข่าว uraiwan@swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 28 มกราคม 2564  ถึง   31 มีนาคม 2564

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว