Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
17 January 2021
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

รับสมัครนิสิต นักศึกษาฝึกงาน

รับสมัครนักศึกษาฝึกงานตำแหน่ง งานธุรการ จำนวน 2 อัตรา
บริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่เลขที่ 973
อาคารเพรสิเด้นท์ทาวเวอร์ ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 บริษัทดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ธุรกิจจัดจำหน่าย และธุรกิจบริการทางการเงิน มีความประสงค์ที่จะสรรหานักศึกษาฝึกงานในตำแหน่งธุรการประสานงานทั่วไป
รายละเอียดงานที่ทำ
1. ประสานงานและติดต่อหน่วยงานภายในและภายนอก
2. ดูแลงานด้านเอกสาร
3. คีย์ข้อมูล
4. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
สามารถส่ง Resume หรือสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
คุณกนกพรรณ (HR)
เบอร์โทร. 02-656-0189 ต่อ316
E-Mail : khanokphan.p@b52.co.th

หน่วยงาน หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
ผู้ส่งข่าว กนกพรรณ
E-mail ผู้ส่งข่าว khanokphan.p@b52.co.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 9 ธันวาคม 2563  ถึง   31 ธันวาคม 2563

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว