Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
20 January 2021
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

กิจกรรม

ประชุมวิชาการสรีรวิทยา-พยาธิสรีรวิทยา ครั้งที่ 38 แบบออนไลน์ หัวข้อ สมุนไพรต้าน COVID-19 ได้จริงหรือ?

-ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย ได้กำหนดจัดประชุมวิชาการสรีรวิทยา-พยาธิสรีรวิทยา ครั้งที่ 38 แบบออนไลน์ หัวข้อ “สมุนไพรต้าน COVID-19 ได้จริงหรือ?” ในวันที่ 29 มกราคม 2564 ผ่านระบบ Zoom โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร 2 ท่าน มาบรรยาย ในหัวข้อดังนี้

เวลา 09.00 – 10.30 น. เรื่อง Update in COVID-19 โดย ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ สมาชิกวุฒิสภา อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


เวลา 10.40 – 12.10 น. เรื่อง สมุนไพรกับ COVID-19 โดย ดร.ภก.อนันตชัย อัศวเมฆิน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอเชิญผู้สนใจลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctQcod7AZQzow18PJGi8u6Uf1ci4UoaVm7t4HTvfxBMoUbRA/viewform

29 ม.ค. 63

08:30-
13:30

ประชุม: ประชุมวิชาการ เรื่อง "สมุนไพรต้าน COVID-19 ได้จริงหรือ?
Online ระบบ Zoom (จะแจ้งรหัสเข้าประชุมให้ผู้ลงทะเบียนทราบภายหลัง)
 026495921

เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน ภาควิชาสรีรวิทยา
ผู้ส่งข่าว รศ.ดร.วัชรีวรรณ ทองสะอาด
E-mail ผู้ส่งข่าว watchare@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 7 ธันวาคม 2563  ถึง   29 มกราคม 2564

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว