Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
25 November 2020
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2563 ตลาดนัด มศว ประสานมิตร หยุดให้บริการ 1 วัน

[งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์]

♦️ประกาศ ตลาดนัด มศว ประสานมิตร ♦️

หยุดให้บริการ 1 วัน

เนื่องจากวันหยุดพิเศษ ตามมติคณะรัฐมนตรี
ในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2563
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว ภควัต หนาเหตุ
E-mail ผู้ส่งข่าว pakhawat@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 17 พฤศจิกายน 2563  ถึง   19 พฤศจิกายน 2563

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว