Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
25 November 2020
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

กิจกรรม

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา What are beyond hotel lives จากใจยอดมนุษย์โรงแรม

-ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา “What are beyond hotel lives จากใจยอดมนุษย์โรงแรม” จัดขึ้นโดยนิสิตชั้นปีที่ 4 เอกการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ร่วมฟังการบรรยายเกี่ยวกับการปรับตัวและปรับใจในการปฎิบัติงานของมนุษย์โรงแรม ภายใต้หัวข้อสัมมนา New Practice

พร้อมด้วยแขกรับเชิญพิเศษ "คุณโต้ พีรรัฐ ปิยะอารีรัตน์" ตำแหน่ง Front Office Manager โรงแรม Bliston Suwan Park View Hotel ที่จะมาพูดคุยเปิดประสบการณ์ชีวิตการเป็นมนุษย์โรงแรมมากกว่า 10 ปี ขอเชิญทุกท่านมาร่วมค้นหาคำตอบสำหรับการใช้ชีวิตในการเป็นมนุษย์โรงแรมที่เป็นมากกว่าพนักงานบริการ

ในวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00น. - 11.30น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 08.30 น.)
ณ อาคารอเนกประสงค์(ตึกไข่ดาว) ชั้น 6 ห้อง 605 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

** แต่งกายด้วยชุดและสีสุภาพ **

สำหรับท่านใดที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาสามารถแสกน QR Code เพื่อลงทะเบียนได้ค่ะ
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน สำนักงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
ผู้ส่งข่าว kamontip prasitnarapan
E-mail ผู้ส่งข่าว kamontip@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 5 พฤศจิกายน 2563  ถึง   11 พฤศจิกายน 2563

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว